Εταιρική Υπευθυνότητα

 Αποφασίζουμε και ενεργούμε με αφοσίωση στους νόμους, με πλήρη εντιμότητα, ήθος και προσήλωση στους κανόνες των αγορών που δραστηριοποιούμαστε, υπηρετώντας πάντοτε το δίκαιο και το σωστό. Με αυτόν τον τρόπο αισθανόμαστε  υπεύθυνοι απέναντι στους καταναλωτές μας, στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές μας έχοντας πάνω απ όλα σεβασμό στις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους , καταβάλλοντας καθημερινή προσπάθεια να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους. Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας, δημιουργούμε τις απαραίτητες  προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της εποχής για βιώσιμη ανάπτυξη